Schwabe

Karl Meuli / Andrea Bollinger (Hrsg.)
JJBGW V Archäologische Schriften

ISBN: 978-3-7965-0708-3
Erscheinungsdatum: 31. Dezember 2017Walter Strasser / Johannes Dörmann (Hrsg.)
JJBGW VIII Antiquarische Briefe

ISBN: 978-3-7965-0711-3
Erscheinungsdatum: 1. Januar 1966

Preis: 57.00 CHFFritz Husner (Hrsg.)
JJBGW X Briefe

ISBN: 978-3-7965-0713-7
Erscheinungsdatum: 1. Januar 1967

Preis: 68.00 CHF